Angyalföld-Kőtér I-II. nagyfeszültségű kábel projekt

Omexom Magyarország/ május 10, 2023/ Projekt, Referencia

Aláírásra került az E.On ELMŰ Hálózati Kft-vel az Angyalföld-Kőtér I-II. nagyfeszültségű kábel fektetési projekt szerződése.

Angyalföld – Kőtér I-II. 132 kV-os szabadvezetéki hálózat kábelbe történő kiváltásának komplett kivitelezését nyertük el fővállalkozásban. A feladat részét a következők képezik:

A meglévő és jelenleg is üzemelő Angyalföld – Kőtér I-II. 132 kV-os kétrendszerű kábel – szabadvezeték –kábel szakaszokat tartalmazó vegyes hálózati alakzat, 14/A. és 23. sz. oszlophelye közötti szabadvezetékes szakaszának földkábelben történő kiváltásával összefüggő valamennyi munka:

  • 2×1,5 km 132 kV-os kábelvonal létesítése, sűrűn közművesített környezetben (45 db összekötő szerelése és 4 db doboz beépítése), a meglévő kábelszakaszokhoz csatlakoztatása,

  • azonos nyomvonalon optikai távközlő kábelek behúzására alkalmas alépítmény építése (az optikai összeköttetések helyreállítása),

  • optikai hálózatépítés a 132 kV-os kábel nyomvonalán, valamint az optikai kábelek kifejtése az Angyalföld és Kőtér alállomásokban,

  • a nagyfeszültségű szabadvezeték bontása,

  • Az Angyalföld-Kőtér II. kábel (132 kV-os és optikai kábel is) lefektetése a Vizafogó alállomási felhasítási pont és a Vizafogó alállomás közötti szakaszon (Vizafogó alállomás behurkolása).

A kétrendszerű szabadvezetékes szakasz bontását és a tervezett földkábel létesítését követően az Angyalföld és Kőtér állomások között tisztán földkábeles összeköttetés jön létre.

Teljesítési határidő: a munkaterület átvételtől számított max. 905 naptári nap.